Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Duru Güzellik – Duruguzellik.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Sağlık
  4. »
  5. Babaların çocuk gelişiminde 8 önemli rolü

Babaların çocuk gelişiminde 8 önemli rolü

haber haber -
19 0

Hamilelik, doğum ve emzirme gibi süreçleri anneye ait olduğu için, çocuk gelişimi konusunda akla ilk olarak anneler geliyor. Ancak çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminde anneler kadar babalar da önemli bir yere sahip.

Uzman Psikolog Sena Sivri, sağlıklı baba-çocuk ilişkisinin çocukların gelişimi üzerinde sağladığı sekiz önemli faydayı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Babasının sevgisini gösterdiği, bunu sözel ile davranışsal yollarla ifade ettiği, sorunlarında onu dinlediği ve desteklediği çocukların duygusal gelişimleri daha sağlıklı olur. Öyle ki çocuklar kendilerini güvende ve değerli hisseder. Bu duygular da hayat boyu kuracakları ilişkilerin temeli için belirleyici bir rol üstlenir.

Sağlıklı baba-çocuk ilişkisi çocukların gelişim evrelerinde yaşadıkları zorluklarla kolay başa çıkmalarını sağlar. Babanın destekleyici yaklaşımı 6-12 yaşları arasındaki çocukluk döneminde onları cesaretlendirirken, ergenlik çağında duygularını rahat ifade etmelerini, problem çözme becerilerini geliştirmelerini ve negatif duygularıyla başa çıkmalarını kolaylaştırır.

Babayla kurulan sağlıklı ilişki çocukların akademik başarısını da destekler. Babayla sağlıklı ilişki kurulması ve desteklenildiğini bilmek onların özgüven ile motivasyonlarını güçlendirir. Aynı zamanda çocukların sağlıklı bir rol model edinmelerini ve hedef koymalarını sağlar. Bunların yanı sıra daha fazla çalışmalarına ve motive olmalarında etkili olur. Tüm bunlar da çocukların akademik başarılarını artırır.

Sağlıklı baba çocuk ilişkisi, çocuğun kendi kimliğini keşfetmesi için de çok önemli. Babayla kurulan ilişkide çocuğun yaşayacağı problemler bu süreci zorlaştırır. Problem yaşayan çocuklar, özellikle erkek çocuklar kimlik bunalımı yaşayabilir ve bu sürecin gelişmesinde gecikmeler gözlenebilir.

Çocuklar ilişkilere dair algılarını anne-babalarının ilişkisini gözlemleyerek öğrenir. Rol model olarak seçtikleri ebeveynin davranışlarını modelleyip buna göre kendi tutumlarını belirler. Babanın anneye ilgili sevgi dolu ve destekleyici yaklaşımını gözlemleyen çocuklar, ileride kendi partnerlerine de benzer şekilde yaklaşır. Aksi yönde gözlemleyen çocuklar da ilişkilerinde problemli, uzak ve kaçıngan tutumlar sergileyebilir.

Karşı cinsle olan ilişki rollerinde olduğu gibi erkek çocuklar için babalık rolünü belirlemede de babayla kurulan ilişki önem taşır. Sağlıklı baba çocuk ilişkisi ilerleyen yıllarda baba olmayı isteme, sağlıklı babalık algısı ve davranışları geliştirme açısından erkek çocuklarda belirleyici olur.

Baba çocuğunu yüreklendiren ve cesaretlendiren olduğu gibi aynı zamanda sınır ve kural koyucudur. Bu nedenle babayla kurulan sağlıklı ilişki çocuğun hem kendi sınırlarını korumasında ve başkalarının sınırlarına duyacağı saygıda hem de otorite figürlerine dair bakışında büyük önem taşır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir